Včelaření - úvod o chovu a podmínkách
Peta duben 2004 Na těchto stránkách popisuji svůj chov a některé zákroky (zásahy) ve včelstvu. Jsem jen poučený začátečník a ti, jak známo, dělají chyby, takže nebete mé závěry ani postupy jako bernou minci nebo návod na postup, jak to máte dělat vy. Uvítám jakékoliv připomínky a rady od zkušených včelařů.
Včelařím v Těšíkově u Šternberka od září 2003, kdy jsem si z pozůstalosti pořídil 4 včelstva z Řídeče. Všechna včelstva jsou oddělky ze sezóny 2003 a pořídil jsem je každé v jednom nástaveku s 9-10 rámky, r.m. 42x22 cm.
Těšíkov se nachází asi 8 km východně od Šternberka v nadmořské výšce 550 m n. m. ve střední bioklimatické oblasti (nižší až vyšší středohorní). (Nástup kvetení je tu najaře opžděný až o 14 dní oproti nížině v okolí Olomouce nebo JZ od Šternberka. Dokonce i v okolních vesnicích Lipina a Domašov u Štetnberka je nástup kvetení dříve asi o týden). Je tu snůška medu pampeliškového, lučního, lipového a lesního. V období květu lípy se tu objevuje i specialita - med z miříkovitých (andělika, bršlice, kozlík, divoký kmín), sbírají ho včelsta umístěná v údolí potoka.

Začal jsem včelařit v úlech po původním majiteli, které byly vybaveny rámky na Zanderovu míru 42x22 cm. Od počátku jsem uvažoval o změně rámkové míry tak, aby medníky nebyly těžké a abych se s nimi moc nenadřel (kvůli zádům a kvůli tomu, že mám úly na kopci nad chatou). Mít všechny nástavky nízké jsem zavrhl a po studiu literatury a zdrojů z Internetu jsem se inspiroval systémem Dadant, přičemž jsem vycházel ze slovenské míry 42x27,5. Pořídil jsem si jeden partiový nepoužitý úl Tatran a podle něj si vyrobil, zasíťovaná dna, vysoké nástavky a hlavně nízké nástavky pro ostatní včelstva. Výška dvou nízkých nástavků (NN) nad sebou se shoduje s výškou jednoho vysokého nástavku (VN), takže lze úl sestavit jen z NN nástavků a vysoké rámky umístit kamkoliv přes 2 NN nástavky. Výška rámků v NN je jen 13,5 cm proto, aby byla mezi spodní a vrchní loučkou dostatečná mezera (8-10 mm).

Tento úl jsem po roce včelaření v evidenci označil jako úl Horal (modifikovaný Tatran obhospodařovaný systémem Dadant). Po zkušenostech s úlem po prvním roce používaní jsem pro konstrukci úlu a rámků navrhl pár změn. Především jsem se vrátíl k původní myšlence, aby nízké rámky měly výšku 13,8 nebo 14 cm. V prvním roce jsem měl obavy, že včely nebudou mít mezi plodištěm, mřížkou a medníkem dostatečný prostor, ale nakonec se ukázalo, že tento prosto včely prostavují a zanáší sladinou. Při manipulaci jsem se pak zdržoval vyřezáváním vosku a tím včely zbytečně rozrušoval. Více v popisu úlu Horal.

Včelařské práce:
(informace textem a obrazem o práci na včelnici)
>> podzim 2003 až březen 2004 - zakrmení, ukázky měli na podložkách
>> duben 2004 - jarní prohlídka, podněcování, dodávání vody, co kvete
>> květen 2004 - překládání do nových úlů, rozšiřování, co kvete

Tady jsou nějaké fotografie z mého včelařského chovu. A dále tu jsou popsány něktreré zásahy do včelstev od podzimu 2003. (klikněte na obrázky pro větší zobrazení)

listopad 2003Úly v listopadu po zakrmení a zateplení na zimu. Úly jsou postavené na okraji lesíka od západu kryté hřbitovní zdí s česny na JVV. (V popředí je vidět, jak hodní lidé hází přes zeď použité kelímky od svíček).
únor 2004Mé 4 úly v zimě při odběru měli na vyšetření na přítomnost roztoče Varroa destructor. Úly jsou číslované zleva doprava. Úly č.1 a 3 jsou na studenou stavbu a úly č.2 a 4 na stavbu teplou. Z následujících snímků podložek je vidět rozdíl v ukládání zásob a obsednutí rámků při vyzimování v jednotlivých úlech.
konec dubna 2004Úly koncem dubna s některými novými NN nástavky vlastní výroby. (Včelstvo č.1 má přidaný jeden NN s mezistěnami, na kterých po podnícení staví).
12. května 2004Úly 12. května 2004. Včelstva postupně dostala nová dna a nové nástavky (vysoké: r.m. 42x27,5 a nízké: 42x13,5 cm) s mezistěnami, na kterých včely vystavěly nové plásty. Staré nástavky byly renovovány a desinfikovány a i s plodem přemístěny nahoru jako medník. Třetí vřelstvo, které tu chybí bylo v zájmu dodržení veterinární hygieny přestěhováno na jiné stanoviště (podezření na virovou paralýzu včel).
záznamy zásahů